Educație

Începând din 2010 și până în prezent, Asociația a organizat cursuri gratuite în următoarele domenii:

  • Cursuri de management de proiect, în cadrul cărora participanții învață să planifice, să implementeze și să gestioneze corect activități ale proiectelor. Conceptele teoretice prezentate sunt însoțite de exemple de bune practici, studii de caz și aplicaţii practice.
  • Cursuri de accesare a fondurilor europene, în care sunt prezentate etapele parcurse de un proiect finanţat din fonduri europene, de la idee, până la implementare. Cursanţii simulează desfăşurarea propriului proiect, începând cu pregătirea Cererii de finanţare şi a Planului de afaceri şi continuând cu depunerea, semnarea contractului de finanţare şi derularea procedurilor de achiziţie. Ei întocmesc și unele documente specifice, precum: bugetul proiectului, planul de activităţi, planul financiar al surselor de finanţare, stabilirea valorii estimate, contractul de finanţare, dosarul de achiziţie, cererea de rambursare.
  • Cursuri de măiestrie pentru pian: acestea au drept scop însușirea unei interpretări frumoase la pian, prin sublinierea și rezolvarea unor aspecte de stil, tehnică, formă și armonie. Cursurile sunt dedicate artiștilor în devenire de toate vârstele și-și propun să încurajeze și să motiveze tinerele talente, în evoluţia lor muzicală.