S.U.C.C.E.S.

Titlu proiect: “SUCCES: Studiile Universitare, Calea Catre antreprenoriat Eficient si Sustenabil”, cod SMIS 140878

Parteneriat:

 • Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație – Lider de parteneriat
 • Asociația Inițiative pentru Europa – Partener
 • Proiect realizat cu sprijinul Universității Danubius din Galați

 Obiectivul general al proiectului a fost de a susține dezvoltarea economică și socială în Regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud – Est prin sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – înființarea, monitorizarea și asigurarea sustenabilității a minim 21 start-up-uri în cadrul cărora să fie create minim 66 locuri de muncă sustenabile.

Obiective specifice:

 • OS1 – Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în rândul a minim 400 participanți la activitățile proiectului – prin activități specifice de informare și conștientizare (campanii online și offline)
 • OS2 – Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a celor necesare în vederea integrării pe piața muncii pentru minim 350 Studenți (ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență și studenți doctoranzi din care cel puțin 40 cu domiciliul/reședinta în mediul rural – prin furnizarea unui program de formare autorizat cu tematica Competențe antreprenoriale și oportunitatea de a participa la concursul de planuri de afaceri
 • OS3 – Cresterea capacității de ocupare pe cont propriu și consolidarea potențialului antreprenorial a minim 21 Studenți (ISCED 5- 7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență și studenti doctoranzi – prin stagii de practică la angajatori care își desfășoară activitatea în regiunea de implementare a proiectului, prin servicii personalizate de consiliere, consultanță în afaceri și mentorat și prin asigurarea înființării firmelor
 • OS4 – Dezvoltarea mediului antreprenorial regional prin furnizarea resurselor necesare funcționării, monitorizarea activității desfășurate și asigurarea sustenabilității celor 21 start-up-uri finanțate din schema de antreprenoriat gestionată în cadrul proiectului care vor genera minim 66 noi locuri de muncă sustenabile

Stadiu proiect: Finalizat

Perioada de derulare: 20 Decembrie 2021 – 31 Decembrie 2023

Rezultate proiect:

 • 500 participanți la campaniile de informare organizate
 • 354 participanti la cursurile de Competențe antreprenoriale, din care 133 din mediul rural (studenți din 20 de universități din România)
 • 321 subventii în valoare de 200 lei/persoană distribuite participanilor la cursurile de Competente antreprenoriale
 • 326 studenți certificati Competențe antreprenoriale diploma cu recunoastere la nivel national
 • 25 participanți la stagiile de practica
 • consiliere/consultanta/mentorat pentru 26 de persoane
 • sprijin pentru infiintarea a 24 startup-uri
 • 24 startup-uri functionale pe o perioada de minim 18 luni
 • 69 locuri de munca nou create in cadrul startup-urilor

 Afaceri finanțate, administrator de schema de minimis Asociația Inițiative pentru Europa

 • BARSEL DESIGN SRL: birou arhitectură în Municipiul Focşani, județul Vrancea
 • DM DEVIZE SRL: activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea în Municipiul Râmnicu-Vâlcea, judetul Vâlcea, https://dmdevize.ro/
 • FANTASTIQUE EVENTS AND CATERING SRL: firma catering, Municipiul Caracal județul Olt
 • SHAPES BY IOANA DUMITRU SRL: activități fotografice, Municipiul Focşani, județul Vrancea
 • PASSIVE BUILDINGS LIMITED SRL: producție panouri SIP pentru construcții, Municipiul Galați județul Galați https://SIPROM.RO/
 • SPRINT CONSTRUCT APEX SRL: lucrări de construcții, Municipiul Galați județul Galați https://www.sprintconstruct.ro
 • TEOPET SERV CONCEPT SRL, service auto, Municipiul Galați județul Galați

 Contact: Manager de proiect Cristina Ițcuș

Site web proiect: https://succes.banipentrustudenti.ro/

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României